PIANO’s KONCERTGRUPPE

profil

Musikforeningen PIANO har nedsat en koncertgruppe, der bl.a. forestår PIANO’s koncertarrangementer samt står for uddelingen af PIANO’s Talentpris.

Koncertgruppens medlemmer tæller bl.a.:

Jørgen Klausen (Formand)
Lille Lyngbyvej 18
3320 Skævinge
Fastnet: 4821 1046
Mobil: 6126 4546
Mail: emjk@mail.dk

Henning Ivan Mørck
Dyssebakken 5,
3390 Hundested
Fastnet: 4798 4727
Mobil: 2840 5213
Mail: blhm@mail.dk

Knud Jønsson
Glenstrup Søvej 28
Glenstrup
8990 Fårup
Mobil: 2021 5221
Mail: lang.orgel@firma.tele.dk

Søren Hancke
Frederiksholms Kanal 1, 5. sal
1220 København K
Mobil: 2083 5522
Mail: hancke@dadlnet.dk

Torben Schjødt Jensen
Sydkajen 2, 2.tv.
3600 Frederikssund
Mobil: 2844 2505
Mail: schjoedt@privat.dk

Ulrik Spahn Klausen
Bredvigvej 13, Sønderby
4050 Skibby
Mobil: 5157 1020
Mail: usk@segment.dk

TALENTPRIS
Musikforeningen PIANO’s Koncertgruppe har indstiftet PIANO’s TALENTPRIS, der uddeles årligt til et ungt lysende musisk talent, der har gjort sig særligt bemærket i forbindelse med sine studier ved hhv. Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og MGK-studiet (Den musikalske grunduddannelse).